Приказките – духовна храна за децата

Приказките – духовна храна за децата

Приказките – духовна храна за децата

През учебната 2023/2024 година чрез проекта „Приказките – духовна храна за децата“, следващуспешната реализация на проекта „Приказни пътечки“, продължава творческото сътрудничество на  ДГ „Пролет“ с Общинската библиотека „Стоян Дринов“ за насърчаване на четенето и повишаване на равнището на грамотността на децата.