Щастливи играем, учим и растем в свят красив, зелен и обезопасен

Щастливи играем, учим и растем в свят красив, зелен и обезопасен

Щастливи играем, учим и растем в свят красив, зелен и обезопасен

Проектът "Щастливи играем, учим и растем в свят красив, зелен и обезопасен" на ДГ "Пролет". гр. Панагюрище, е одобрен и класиран в Националната кампания "За чиста околна среда - 2021г.". Проектът ще бъде финансиран от МОСВ и ПУДООС и ще надгради създадената система за формиране социални компетентности у децата за здравословен начин на живот и екологосъобразно поведение в обществото. Дейностите, заложени в него, ще приобщят малчуганите към живителната сила от съприкосновението с природата, без която човечеството не би оцеляво; ще ги научи да ценят и уважават всяко живо същество на планетата, да виждат истинската красота с очите и сърцето си.
    "Неизброими са спомените на всеки, имал шанса и щастието да опознае и да се докосне отблизо до чудото и магията на природата" (Филип Хаумесер).