Благодарствено писмо от ДЦДМУ "Дъга", гр. Панагюрище

Благодарствено писмо от ДЦДМУ "Дъга", гр. Панагюрище

Благодарствено писмо от ДЦДМУ "Дъга", гр. Панагюрище