Проект по ИКТ

Проект по ИКТ

Проект по ИКТ

05.04.2019

 

През учебната 2019/2020 година ДГ успешно се класира в проект по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

      С осигурения комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор  се подобряват качеството и възможностите за електронно обучение в ДГ, осигурява се  достъп до съвременни  ИКТ и се внедряват иновативни съвременни обучителни методи.