Преподаватели

За децата в детската градина "Пролет" се грижи високо квалифициран персонал с ясна мотивация в дейността си, касаеща отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на възпитаниците си. Осигурени са много добри условия. Интериорът и подредбата на групите отговарят на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Гордеем се с професионализма на педагогическия екип.