Радост и благослов за здраве от децата и родителите за пребиваващите в дневните центрове на град Панагюрище.

Радост и благослов за здраве от децата и родителите за пребиваващите в дневните центрове на град Панагюрище.

Радост и благослов за здраве от децата и родителите за пребиваващите в дневните центрове на град Панагюрище.