Световен ден на рециклирането 2024 г. в ДГ "Пролет"