По-здрави деца-Нестле България

По-здрави деца-Нестле България

По-здрави деца-Нестле България

ДГ „Пролет”  участва в третия етап на Националната програма „По-здрави деца“, организирана от „Нестле България“.

 „По-здрави деца” е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот у децата.  

В програмата се включват спортни активности и провеждането на забавни, атрактивни уроци и дигитални образователни кампании, като по този начин децата и родителите им се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот.