Демонстрация на пожарна безопасност 18.09.2020

Демонстрация на пожарна безопасност 18.09.2020

Демонстрация на пожарна безопасност 18.09.2020

На 18 септември Екипът на ДГ и децата от подготвителните групи участваха в демонстрация за пожарна безопасност, проведена от ПАБ-П-ще в Парк Хотел"Асарел".