"Училищен плод" и "Училищно мляко"

"Училищен плод" и "Училищно мляко"

"Училищен плод" и "Училищно мляко"

Посредством  прилагането на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” Министерството на земеделието и храните успешно реализира европейската политика за подобряване на общественото здраве в детската градина. Схемата „Училищен плод” допринася за прекратяването на тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци от децата, както и  за създаването и насърчаването на  здравословни хранителни  навици, които подрастващите да запазят като възрастни. Схемата „Училищно мляко” насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като допринася за подобряването на хранителните навици на децата.