Инициативата "Спри и детето запази!"

Инициативата "Спри и детето запази!"

Инициативата "Спри и детето запази!"

Чрез инициативата „Спри, детето запази!“ децата от група „Пчеличка“ призовават за повече толерантност, отговорност и внимание на пътя за запазване на човешкия живот.
В реални условия малките пешеходци демонстрират с вълнение и радост овладени норми за правилно поведение на улицата и раздават атрактивни листовки на участници в движението. Децата вярват, че възрастните ще бъдат по-дисциплинирани и по-толерантни, ще дават предимство на пешеходните пътеки и ще гарантират безопасни и щастливи дни за всички.