Целенасоченото развиване на въображението, творческото мислене и обичта към книгата намери израз в активното участие на децата от ДГ в празниците на четенето

Целенасоченото развиване на въображението, творческото мислене и обичта към книгата намери израз в активното участие на децата от ДГ в празниците на четенето

Целенасоченото развиване на въображението, творческото мислене и обичта към книгата намери израз в активното участие на децата от ДГ в празниците на четенето