Световен ден на рециклирането 2024 г. в ДГ "Пролет"

Световен ден на рециклирането 2024 г. в ДГ "Пролет"

Световен ден на рециклирането 2024 г. в ДГ "Пролет"

Децата "нахраниха" шишеяда в Градския парк.