Спортен празник „Бързи, смели, сръчни. Здрави, силни и щастливи деца“ – радост, емоции, двигателна активност и здравословно хранене.

Спортен празник „Бързи, смели, сръчни. Здрави, силни и щастливи деца“ – радост, емоции, двигателна активност и здравословно хранене.

Спортен празник „Бързи, смели, сръчни. Здрави, силни и щастливи деца“ – радост, емоции, двигателна активност и здравословно хранене.