146 години от славната Априлска епопея. „Достойни потомци на априлци бунтовни” – празнични събития с децата.

146 години от славната Априлска епопея. „Достойни потомци на априлци бунтовни” – празнични събития с децата.

146 години от славната Априлска епопея. „Достойни потомци на априлци бунтовни” – празнични събития с децата.