За нас

За нас

Детска градина „Пролет” е прогресивна и хуманна територия за общуване и творчество; среда за сътрудничество и прилагане на иновативни стилове. Висококвалифицираният екип   работи не само с ум, но и със сърце. Разбирането на педагогиката като изкуство за възпитанието на детето носи убеждението, че любовта, вярата и доверието са онези магически сили, които учат детето да вярва в себе си и на  заобикалящия го свят. Колегията  изпитва чувство на професионално удовлетворение, като утвърждава уникалността на всяко дете и създава стимулиращи условия за развитие. Обновяването на образователното пространство и сътворяването на новаторство не се получават без посветеност и обич. Животът на децата е в нашите ръце. Животът им е чудо! Затова ежедневно и щедро даряваме обич, радост, топлота и знания.

Най-важната част от образованието в ДГ „Пролет” е в утвърждаването на смисъла на това да се знае, да се мисли, да се твори. Откриваме таланти и чрез изкуството обогатяваме духовния свят на децата. Вдъхновяваме всички, които творят и търсят подкрепа за изява. Посланията, отправяни към децата, са по посока  формиране на гражданска и екологична култура, миролюбие и щастие, преживяване на истината, ценности и готовности, смисъла на цялото. Споделяме единна визия и мисия за образователна политика, която е адекватна на светоусещането на новите деца и създава личности на успеха. 

Стимулираме  стремежа на подрастващите към непознатото – непрестанно да търсят, да откриват, да намират, да разбират. Стимулираме инициативност, самостоятелност и творческа активност, развиваме интелект и креативно мислене. Учим децата на етикет, добри маниери и култура, възпитаваме отговорност, добродетели и ценностна система.

       В ДГ „Пролет” запалваме в очите на децата и техните родители пламъчетата на стремежа към щастие, заедно преоткриваме чистотата и красотата на човешките взаимоотношения в общуването, за да живеем в хармония и толерантност. Имаме настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ни е позволено да прекарваме дните си с бъдещето.       

      Детска градина „Пролет” е отправена е към своето шесто десетилетие с вярата и надеждата, че ще остане предпочитано място за много деца с щастливи и усмихнати лица. Вдъхновена от святото дело на първоучителите, колегията носи светлината на знанието и добротата, върви уверено напред и нагоре с неукротима енергия по необятния път на знанието, обичта и мечтите и търси истинските неща със сърцето си!