Празнично шествие на най-светлия български ден – 24 май. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.

Празнично шествие на най-светлия български ден – 24 май. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.

Празнично шествие на най-светлия български ден – 24 май. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата.