Читателски клубове "Бисерче вълшебно" в ДГ "Пролет"

Читателски клубове "Бисерче вълшебно" в ДГ "Пролет"

Читателски клубове "Бисерче вълшебно" в ДГ "Пролет"

Учителите на група „Мечо Пух“ и група „Пчеличка“ ръководят вдъхновено и отговорно читателски клубове от мрежата „Бисерче вълшебно" на Фондация „Детски книги“ като част от съвместния проект „Приказни пътечки“ на ДГ „Пролет“ и Общинска библиотека „Стоян Дринов“.
Читателските клубове „Бисерче вълшебно" задават широка рамка, в която педагозите помагат на децата  да отключат своя интерес към четенето, да трупат знания и да развият умения  за критично и аналитично мислене, да търсят отговори и да използват книгите като отправна точка за своето лично развитие. Мрежата от читателски клубове "Бисерче вълшебно" носи името на първата в страната награда за детска литература, чието жури са самите деца. Носи и надежда – за едно грамотно и независимо поколение, което действа активно, избира мъдро и твори сърцато. Четящото поколение.
МАРИЯНА ИЛИЕВА
Директор на ДГ „Пролет“