„Пътешествие с кораба на детството” – Заключителен концерт на четвърта група „Слънце“.

„Пътешествие с кораба на детството” – Заключителен концерт на четвърта група „Слънце“.

„Пътешествие с кораба на детството” – Заключителен концерт на четвърта група „Слънце“.