Световния ден на рециклирането - 18. март

Световния ден на рециклирането - 18. март

Световния ден на рециклирането - 18. март

Децата и екипът на ДГ „Пролет“ отбелязаха Световния ден на рециклирането, 18. март, с активно участие в кампанията „Искам да съм полезен... Рециклирай ме!”. Инициативата официално се координира в България от Сдружение BG Бъди активен.
С част от събраните пластмасови шишета по време на кампанията малките еколози „нахраниха“ шишеяда в Градския парк, а останалите поставиха в контейнерите за разделно събиране на пластмасови отпадъци.
Работата с интерактивната книга „Как се срещнали Повелителите на Рециклирането и Боклук Страшен и станали приятели“ и интересните образователни уроци за Преизползването на опаковките с Бутилчо обогатиха представите на децата по темата рециклиране, разделно събиране на опаковките и проявяване на лична отговорност към опазването на средата.
Световният ден на рециклирането е повод да докажем, че разделното сметосъбиране има смисъл и можем непрекъснато и лесно да го осъществяваме! В ДГ „Пролет“ проявяваме загриженост и отговорност за спасяването на природата и помагаме на нашата планета Земя да не се задъхва от отпадъци!
МАРИЯНА ИЛИЕВА
Директор на ДГ „Пролет“, град Панагюрище