Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

За Световния ден на Земята в ДГ "Пролет" 105 цветя разцъфтяха!

105 деца-слънца засадиха с радост в двора на детската градина 105 цветя и създадоха много красота. Децата, живите цветя на планетата, съпреживяха празника и изпитаха удоволствие и удовлетворение от съзидателния си труд.