Евакуационно практическо занятие

Евакуационно практическо занятие

Евакуационно практическо занятие

Практическо проиграване на Плана за евакуация в ситуация на възникнала опасност от пожар, вследствие на заметрецение.