Театър Елени – Пловдив, „Кой бави пролетта“

Театър Елени – Пловдив, „Кой бави пролетта“

Театър Елени – Пловдив, „Кой бави пролетта“

Празничният ден, 20. март, на пролетта, приказките, щастието и врабчетата посветен, е наситен с радост и вдъхновение!
С постановката на Театър Елени – Пловдив, „Кой бави пролетта“, се реализира вълшебно пътуване към света на детското въображение – завладяващо и силно емоционално изживяване. Създадената приказно красива, творческа атмосфера в ДГ „Пролет“ развълнува малчуганите. Докосна въображението, породи любопитството и запали артистичния им импулс. Децата участваха активно, с голямо удоволствие, възторг и изразителност в приказното действие. Представлението се изпълни с много емоции, удивление и забавление. Грейналите щастливи усмивки озариха детската градина и засилиха усещането за празничност.
МАРИЯНА ИЛИЕВА
Директор на ДГ „Пролет“