Помощник-възпитатели

Върба Кузманова
Нешка Костуркова
Румяна Атанасова
Соня Ралчева