Помощник-възпитатели

Катя Бояджиева
Нешка Костуркова
Румяна Атанасова
Соня Ралчева