Седмица на Бащата 2022

Седмица на Бащата 2022

Седмица на Бащата 2022

07.11.2022-11.11.2022

За седма поредна година Седмицата на Бащата 2022 – „Безценно с татко“, получи широк отзвук сред родителите и обществеността на град Панагюрище.  В ДГ и в домовете на децата цареше духът на радостта, доверието, обичта и празничността. Преживените емоционални мигове на щастие, изненади и вълнение в семейството доказват силната връзка на бащите с децата. За пореден път родителите бяха активни, креативни и отзивчиви. През Седмицата на Бащата татковците и другите значими за децата мъже откриха още повече възможности за щастливи, безценни мигове с децата и семействата си, с другите бащи и с приятелите на децата си.