„Картичка за мама”

„Картичка за мама”

„Картичка за мама”

Децата от ДГ „Пролет” изработиха с радост, обич и ентусиазъм красиви картички за националния  конкурс на издателство Просвета –  „Картичка за мама”. Малчуганите проявиха творческото си въображение и изобразителните си умения и оформиха оригинални поздрави за любимите майки.