Еко клуб "Растем здрави и силни"

Еко клуб "Растем здрави и силни"

Еко клуб "Растем здрави и силни"


Еко клуб „Растем здрави и силни“
Идейната насоченост на клуба (проект на ЦПЛР – Панагюрище) е да насърчава децата от трета възрастова група „Мики Маус“ към здравословния начин на живот, двигателната дейност и опазването на природата. По достъпен и интересен начин – учене чрез преживяване, биологът Надежда Оловенекова стимулира желанието на бъдещите първокласници за здравословно хранене, двигателна активност и грижа за околната среда.