Спортът е здраве

Спортът е здраве

Спортът е здраве

Във връзка със Световния ден на предизвикателството и Деня на българския спорт – 17. май, децата от четвърта група „Пчеличка“ участваха ентусиазирано в крос в Градския парк. Проявата няма състезателен характер и не излъчва победители. Идеята на кампанията е в деня за спорт всички, които желаят, да отделят 15 минути от времето си за спортно занимание или физическа дейност и да повишат двигателната  активност и физическата си дееспособност .
МАРИЯНА ИЛИЕВА
Директор на ДГ "Пролет"