Практическо занятие по пожарна безопасност на тема: „Евакуация на децата и личния състав при възникване на пожар вследствие на късо съединение в мрежата”.

Практическо занятие по пожарна безопасност на тема: „Евакуация на децата и личния състав при възникване на пожар вследствие на късо съединение в мрежата”.

Практическо занятие по пожарна безопасност на тема: „Евакуация на децата и личния състав при възникване на пожар вследствие на късо съединение в мрежата”.