Тържествен ритуал за предаване на знамето на Детска градина "Пролет".

Тържествен ритуал за предаване на знамето на Детска градина "Пролет".

Тържествен ритуал за предаване на знамето на Детска градина "Пролет".