Обява

Обява

Обява


О Б Я В А
ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
       На основание на Правилата за осъществяване на Допълнителни образователни дейности в детските градини, утвърдени от Кмета на Община Панагюрище, и проучването на желанията на родителите в групите  Детска градина „Пролет” обявява конкурс  по документи за Допълнителни образователни дейности /ДОД/  
За повече информация в раздел Документи.