Откриване на реновираната ДГ "Пролет"

Откриване на реновираната ДГ "Пролет"

Откриване на реновираната ДГ "Пролет"

11.04.2019

ДГ „Пролет” е реновирана напълно през 2018 година по най-мащабния в сферата на образованието за Община Панагюрище проект „Ремонт,  въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”. Налице е модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с достъпна архитектурна среда (осигурени са асансьор и тоалетна за инвалиди), с високо ниво на енергийна ефективност, с ново обзавеждане и оборудване. В четирите просторни и светли занимални е организирана комфортна, хармонична и осигурена среда, в която успешно се осъществява учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и условия за опазване на физическото и психическото му здраве. Създадени са свободни и достъпни зони за дейности – кътове за самостоятелност в избора на информация, играчки и материали, игри и занимания. Богатата материално-техническа база и съвременните дидактически материали и средства създават благоприятни възможности за иновативно предучилищно образование, прилагащо ИКТ. Многофункционалният физкултурен салон е обзаведен с  пиано, батут, шведски стени, баскетболен кош, волейболна мрежа, разнообразни  спортни уреди и пособия, за да се провеждат успешно педагогическите ситуации и допълнителните форми по физическа култура и танци. Учителската стая е естетически обзаведена. Просторна и уютна, тя предоставя възможности за творческа дейност и отмора на екипа.

      Сградата на ДГ разполага с подменени: електрическа система, водна и канализационна инсталация, отоплителна инсталация и котел; монтирани са слънчеви колектори. Детската градина е оборудвана с нова професионална перално-центрофугална машина, професионална сушилна машина, професионален гладачен каландър. Кухненският блок е обзаведен с професионален електрически котлон с 6 плочи, готварски конвектомат с капацитет 4 тави, професионална съдомиялна машина, професионален хладилен шкаф.

      Дворното пространство е с оформени площадки за игри и спортни дейности с възможности за позициониране на различните възрастови групи. Проектът по ПУДООС, спечелен със съдействието на Община Панагюрище, предостави красиви функционални уреди и беседки за разнообразни занимания на децата.