Клуб "Успешното дете"

Клуб "Успешното дете"

Клуб "Успешното дете"

През учебната 2023/2024 година в четвърта група „Мечо Пух”, съвместно с ЦПЛР – Панагюрище, функционира Клуб „Успешното дете". Под ръководството на психолога Русана Стоянова се подготвя плавният преход на бъдещите първокласници от детската градина към училищната среда. Чрез прилагането на иновативни подходи  се овладяват  познания и се придобиват социални умения за успешната реализация на децата в началното училище, за формирането им като успешни и щастливи личности. Развиват се позитивното мислене и увереността им в собствените сили. Научават се да общуват с околните, като овладяват емоциите си и реагират правилно на негативните реакции, насочени към тях.