Екокомитет

Екокомитет

Екокомитет

Изпълнена е първата стъпка от седемте, предвидени за успешното изпълнение на Програмата „Екоучилища“ – сформирането на Екокомитет с президент, секретар, ковчежник, еко надзирател и представител на родителите. Обсъдени са Наръчникът на Програмата, възможностите за популяризирането на работата на Екокомитета като движеща сила по пътя към международното признание – Зеления флаг, и инициативите за развиване на еко възпитанието и еко отношението на децата от ДГ.