Администрация

Горица Тодореева - Домакин

Таксите за детската градина се заплащат от 1-ви до 10-ти всеки месец. 

От 01 до 10 - от 7:30ч. до 15:30ч.

На 5 и 6 - от 9:00ч. до 17:30ч