Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

За всички нас предстои една необичайна учебна година- година на предизвикателства, изпитания, отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите, отговорностите.
В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерство на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.
В тази връзка приложено Ви изпращам:
-линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет - https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: 
https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
- линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"
- https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing