Първи юни – Ден на децата, радостта и красотата! Малчуганите щастливи празнуват, вдъхновено пеят, рецитират и танцуват.

Първи юни – Ден на децата, радостта и красотата! Малчуганите щастливи празнуват, вдъхновено пеят, рецитират и танцуват.

Първи юни – Ден на децата, радостта и красотата! Малчуганите щастливи празнуват, вдъхновено пеят, рецитират и танцуват.